Why a personalized Video Message from Africa?

Why a personalized Video Message from Africa? | Wishes From Africa

Make every moment special with a personalized video message!

Videos are a fantastic way to capture and share important moments in our lives. But what if you could personalize and tailor those videos to make them even more special? Well, you can! With a personalized video message, you can surprise friends and family and make events even more memorable. In this article, we’ll tell you everything about personalized video messages and how you can create one yourself.

Fantastic Way

Personalized video messages are a fantastic way to convey a message in a creative and unique manner. They can be used for nearly anything, from birthdays, anniversaries, and births to weddings and even corporate events. This makes the messages more personal and memorable. There are many different ways to create personalized video messages, such as using specialized apps or creating and customizing videos with editing software.

Various Shapes and Sizes

A personalized video message can come in various forms, like an invitation to a party or a thank-you for a gift. However, it can also be beneficial for businesses wanting to engage their customers with special offers using personalized videos. If you’re unsure where to start, writing a script can help structure the message and ensure nothing is overlooked.

Quality Matters Most!

When creating a personalized video message, remember that video quality matters. A video with poor image and sound quality can detract from the message. If you don’t have a professional camera, no problem! You can create beautiful videos using a smartphone, especially modern smartphones with high-quality cameras. Also, remember that good lighting is essential for creating a beautiful video.

Lastly, remember to have fun while creating your personalized video message! The entire process is meant to be enjoyable and personal. Make the video as creative and personal as possible so that the recipient loves it. A personalized video message is a small gesture that often means a lot to the receiver. It shows that you took the time to create something special just for them.

Conclusion

A personalized video message adds an emotional aspect to an event, making it even more special and memorable. The process is simple, and personalizing a message requires minimal effort. Whether it’s a birthday, a wedding, or even a professional occasion, a personalized video message is the right choice. And the best part is that you can create it from home using user-friendly tools at your disposal. So, what are you waiting for? Create your own personalized video message and make every moment even more special than it already is!

👇 Order here: www.wishes-from-africa.com

Deze site verkoopt een persoonlijke videoboodschap uit Afrika

Het vinden van een origineel verjaardagscadeau voor vrienden, familie of collega’s kan heel lastig zijn en echt iedereen heeft het er wel eens moeilijk mee. Juist daarom laten wij jou graag kennis maken met de videoboodschappen van Wishes From Africa. De grappige vrienden uit Tanzania toveren elke videoboodschap om tot een waar feest. Geen lied of boodschap is te gek voor hen!

Persoonlijke touch

Bij het bestellen van een videoboodschap kan je steeds een lied naar keuze toevoegen. Zo dansen de Tanzaniaanse mannen met hun gekste moves op jouw gekozen liedje. Geen inspiratie of kan je geen gepast liedje vinden ? Dat is niet erg, want dan kiezen zij een liedje voor jou dat helemaal op maat is van jouw videoboodschap.

Daarnaast kan je ook 2 tot 4 zinnen doorsturen, zodat jouw persoonlijke boodschap voorgelezen wordt in de video. Hierdoor krijg je een persoonlijke en originele videoboodschap die je aan een vriendcollega of familielid cadeau kan doen.

Tot slot kan je ook nog een foto doorsturen van de persoon die je wilt verrassen. Zo verschijnt hij/zij mee in de video. Kortom, een originelere videoboodschap uit Afrika bestaat haast niet.

Snelle levering

Komt de verjaardag van je beste vriend of vriendin er al heel snel aan ? Geen zorgen! Zij leveren jouw videoboodschap uit Afrika steeds binnen de 1 à 2 werkdagen in je mailbox. Zo kan je last minute toch nog een verrassend en origineel cadeau aan je geliefde geven!

Kwalitatieve videoboodschap

Omdat bij hen de klant koning is, verzekeren zij jou dat elke videoboodschap volgens jouw wensen gemaakt wordt. Zij controleren dan ook eerst elke videoboodschap persoonlijk, alvorens deze naar jou toe verzonden wordt.

Ondertussen leveren zij al meer dan een jaar originele videoboodschappen. De klanten zijn altijd laaiend enthousiast over het grappige en verrassende effect dat gecreëerd wordt door de video’s. Lees gerust eens de positieve reviews die klanten reeds over hen schreven.

Met de videoboodschappen van Wishes From Africa maak je niet enkel je geliefde gelukkig, je steunt namelijk ook een goed doel. Zo doneren zij een deel van hun omzet aan het African Children’s Fund. Een echte win-win situatie dus.

Hieronder kun je de websitelink terugvinden:

http://www.wishes-from-africa.nl

door kortingscode: Artikelplanet15 toe te passen krijg je ook nog eens 15% korting op jouw eerste bestelling!

Videoboodschap uit Afrika

Ben je op zoek naar een uniek cadeau voor een familielid, vriend of collega? Door een videoboodschap uit Tanzania te bestellen, tover je gegarandeerd een lach op zijn of haar gezicht. De Tanzaniaanse vrienden verblijden hem of haar namelijk niet alleen met een persoonlijk bericht, maar maken er een waar feestje van. Hierbij kun je er zelfs voor kiezen op welk lied ze moeten dansen. Je kunt je wel voorstellen dat dit geweldige beelden oplevert. 🎉🎶

Hoe werkt het?

Een videoboodschap bestellen bij Wishes From Africa verloopt in een aantal stappen. We zetten ze voor je op een rij. 🕶

Vul de gegevens in 

Het laten maken van een persoonlijke videoboodschap uit Afrika begint met het invullen van de gegevens. Dat is de basis waarop de Tanzaniaanse dansers de boodschap opnemen. 📝

Foto uploaden 

Hierbij is het ten eerste van belang om een goede foto van de ontvanger te uploaden. Dit doe je eenvoudig op de bestelpagina. Houd hierbij rekening met de kwaliteit en sfeer van de foto. 📷

Tekst bedenken 

Vervolgens kun je een persoonlijke boodschap van 2 tot 4 zinnen invullen. Deze tekst wordt tijdens de video getoond op het krijtbord. Een voorbeeld hiervan is een tekst als “John, fijne verjaardag gewenst maat!”. 💬

Gesproken boodschap 

Daarnaast kun je de Tanzanianen ook nog een gesproken boodschap laten zeggen. Hierbij kun je kiezen voor een eenvoudige boodschap zoals “Groetjes uit Afrika!”, maar ook persoonlijke, humoristische of liefdevolle boodschappen zijn mogelijk. 🗣️💕

Lied naar keuze

Daarna heb je de mogelijkheid om een lied naar keuze in te vullen waar onze vrienden op gaan dansen. Veel mensen kiezen hierbij voor het lievelingslied van de ontvanger. Zolang het lied op YouTube staat, is alles mogelijk. Weet je echt niet welk lied je moet kiezen? Je kunt de muziekkeuze uiteraard ook aan hen overlaten. 🎶🎤

Toestemming voor delen 

Tot slot vragen zij je of je het delen van de video op je socials wel of niet toestaat. Je bent hierbij natuurlijk tot niets verplicht. Vervolgens kun je je videoboodschap bestellen. 📱

Een snelle levering 

Na afrekenen van je bestelling gaan zij voor je aan de slag met het maken van de video. Deze wordt dan binnen 1 tot 2 werkdagen geleverd via de e-mail. Door de snelle levering is een videoboodschap als deze uitstekend geschikt als last minute cadeau voor bijvoorbeeld je familielid, vriend of collega. 🚀

Win-winsituatie 

Een videoboodschap bestellen levert je niet alleen een hilarisch en persoonlijk cadeau op om te geven, maar draagt ook bij aan het goede doel. Bij Wishes From Africa dragen zij een deel van hun omzet namelijk af aan het African Children’s Fund. Deze organisatie is erop gericht om Afrikaanse kinderen te helpen naar een gelukkig en kansrijk leven. Helaas is dit voor veel Afrikaanse kinderen nog niet het geval. 🎁🤝👶

Maak mensen blij! 

Door een videoboodschap te bestellen, maak je veel mensen blij. Niet alleen jezelf, maar ook de gelukkige ontvanger, Tanzaniaanse dansers en Afrikaanse kinderen. Waar wacht je nog op? Ga snel naar de shop op hun website, vul de gegevens in en ontvang de persoonlijke videoboodschap binnen 1 tot 2 werkdagen in je mailbox.  🤗🎉📬

Hieronder kun je de websitelink terugvinden:

http://www.wishes-from-africa.nl

door kortingscode: Artikelplanet15 toe te passen krijg je ook nog eens 15% korting op jouw eerste bestelling!

At this site you can order a personal Happy Birthday video message from Africa

Finding an original birthday present for friends, family or colleagues can be very difficult and everyone has a hard time with it sometimes. That is precisely why we would like to introduce you to the video messages from Wishes From Africa. Our funny friends from Africa turn every video message into a real party. No song or message is too crazy for them!

Personal touch

When ordering a video message, you can always add a song of your choice. This is how the men dance with their craziest moves to your chosen song. No inspiration or can’t you find a suitable song? That is not a problem, because they will choose a song for you that is completely tailored to your message.

In addition, you can also send 2 to 4 sentences, so that your personal message is read in the video. This gives you a personal and original video message that you can give to a friend, colleague or family member.

Finally, you can also send a photo of the person you want to surprise. This way he/she appears in the video. In short, a more original video message hardly exists.

Fast delivery

Is your best friend’s birthday coming up very soon? No worries! They always deliver your video message to your mailbox within 1 to 2 working days. This way you can still give a surprising and original gift to your loved one at the last minute!

Quality video message

Because the customer is king with them, They assure you that every video message is made according to your wishes. They therefore first check each video message personally before it is sent to you.

In the meantime, They have been supplying original video messages for more than a year. Them customers are always very enthusiastic about the funny and surprising effect created by them videos. Feel free to read the positive reviews that customers have already written about them.

With them video messages you not only make your loved one happy, you also support a good cause. For example, they donate part of our turnover to the African Children’s Fund. A real win-win situation.

You can find the website link below:

http://www.wishes-from-africa.com

by applying discount code: Artikelplanet15 you also get a 15% discount on your first order!

Videobotschaft aus Afrika

Suchen Sie ein einzigartiges Geschenk für ein Familienmitglied, einen Freund oder einen Kollegen? Mit der Bestellung einer Videobotschaft aus Tansania zaubern Sie ihm oder ihr garantiert ein Lächeln ins Gesicht. Die tansanischen Freunde erfreuen ihn oder sie nicht nur mit einer persönlichen Botschaft, sondern machen daraus eine richtige Party. Sie können sogar auswählen, zu welchem ​​Lied sie tanzen sollen. Sie können sich vorstellen, dass dabei tolle Bilder entstehen. 🎉🎶

So funktioniert es

Das Bestellen einer Videobotschaft von Wishes From Africa erfordert nur wenige Schritte. Wir listen sie für Sie auf. 🕶

Geben Sie die Details ein

Das Verfassen einer persönliche Videobotschaft aus Afrika beginnt mit der Eingabe der Details. Das ist die Grundlage, auf der unsere tansanischen Tänzer die Botschaft aufzeichnen. 📝

Foto hochladen

Zunächst einmal ist es wichtig, ein gutes Foto des Empfängers hochzuladen. Das geht ganz einfach auf der Bestellseite. Berücksichtigen Sie die Qualität und Atmosphäre des Fotos. 📷

Texte erstellen

Sie können dann eine persönliche Nachricht von 2 bis 4 Sätzen eingeben. Dieser Text wird während des Videos an der Tafel angezeigt. Ein Beispiel hierfür ist ein Text wie „John, happy birthday mate!“. 💬

Gesprochene Nachricht

Sie können die Tansanier auch eine gesprochene Nachricht sagen lassen. Sie können eine einfache Nachricht wie „Grüße aus Afrika!“ wählen, aber auch persönliche, humorvolle oder liebevolle Nachrichten sind möglich. 🗣️💕

Lied deiner Wahl

Dann haben Sie die Möglichkeit, einen Song Ihrer Wahl einzugeben, zu dem unsere Freunde tanzen werden. Viele Leute wählen das Lieblingslied des Beschenkten. Solange der Song auf YouTube ist, ist alles möglich. Bist du dir wirklich nicht sicher, welchen Song du wählen sollst? Natürlich können Sie uns auch die Musikauswahl überlassen. 🎶🎤

Erlaubnis teilen

Abschließend fragen wir Sie, ob Sie das Teilen des Videos in unseren sozialen Netzwerken zulassen oder nicht. Dazu sind Sie selbstverständlich nicht verpflichtet. Anschließend können Sie Ihre Videobotschaft bestellen. 📱

Eine schnelle Lieferung

Nachdem Sie Ihre Bestellung bezahlt haben, beginnen wir mit der Erstellung des Videos für Sie. Diese wird dann innerhalb von 1 bis 2 Werktagen per E-Mail zugestellt. Aufgrund der schnellen Zustellung eignet sich eine solche Videobotschaft beispielsweise hervorragend als Last-Minute-Geschenk für Ihr Familienmitglied, Ihren Freund oder Kollegen. 🚀

Win-Win-Situation

Mit der Bestellung einer Videobotschaft verschenken Sie nicht nur ein lustiges und persönliches Geschenk, sondern tragen auch noch zu einem guten Zweck bei. Bei Wishes From Africa spenden wir einen Teil unseres Umsatzes an den African Children’s Fund. Ziel dieser Organisation ist es, afrikanischen Kindern zu einem glücklichen und vielversprechenden Leben zu verhelfen. Leider ist dies für viele afrikanische Kinder noch nicht der Fall. 🎁🤝👶

Mach Leute glücklich!

Mit der Bestellung einer Videobotschaft machen Sie viele Menschen glücklich. Nicht nur Sie selbst, sondern auch der glückliche Empfänger, tansanische Tänzer und afrikanische Kinder. Worauf wartest du? Schnell zum Shop auf unserer Website gehen, Daten ausfüllen und innerhalb von 1 bis 2 Werktagen die persönliche Videobotschaft in Ihr Postfach erhalten. 🤗🎉📬

Sie finden den Website-Link unten:

http://www.wishes-from-africa.com

Bei Anwendung des Rabattcodes: Artikelplanet15 erhalten Sie zusätzlich 15% Rabatt auf Ihre erste Bestellung!

Videoboodschap bestellen

Het vinden van een origineel verjaardagscadeau voor vrienden, familie of collega’s kan heel lastig zijn en echt iedereen heeft het er wel eens moeilijk mee. Juist daarom laten wij jou graag kennis maken met de videoboodschappen van Wishes From Africa. De grappige vrienden uit Tanzania toveren elke videoboodschap om tot een waar feest. Geen lied of boodschap is te gek voor hen!

Persoonlijke touch

Bij het bestellen van een videoboodschap kan je steeds een lied naar keuze toevoegen. Zo dansen de Tanzaniaanse mannen met hun gekste moves op jouw gekozen liedje. Geen inspiratie of kan je geen gepast liedje vinden ? Dat is niet erg, want dan kiezen zij een liedje voor jou dat helemaal op maat is van jouw videoboodschap uit Afrika.

Daarnaast kan je ook 2 tot 4 zinnen doorsturen, zodat jouw persoonlijke boodschap voorgelezen wordt in de video. Hierdoor krijg je een persoonlijke en originele videoboodschap die je aan een vriend, collega of familielid cadeau kan doen.

Tot slot kan je ook nog een foto doorsturen van de persoon die je wilt verrassen. Zo verschijnt hij/zij mee in de video. Kortom, een originelere videoboodschap uit Afrika bestaat haast niet.

Snelle levering

Komt de verjaardag van je beste vriend of vriendin er al heel snel aan ? Geen zorgen! Zij leveren jouw videoboodschap uit Afrika steeds binnen de 1 à 2 werkdagen in je mailbox. Zo kan je last minute toch nog een verrassend en origineel cadeau aan je geliefde geven!

Kwalitatieve videoboodschap

Omdat bij hun de klant koning is, verzekeren zij jou dat elke videoboodschap uit Afrika volgens jouw wensen gemaakt wordt. Zij controleren dan ook eerst elke videoboodschap persoonlijk, alvorens deze naar jou toe verzonden wordt.

Ondertussen leveren zij al meer dan een jaar originele videoboodschappen. De klanten zijn altijd laaiend enthousiast over het grappige en verrassende effect dat gecreëerd wordt door de video’s van Wishes From Africa. Lees gerust eens de positieve reviews die klanten reeds over hen schreven.

Met de videoboodschappen van Wishes From Africa maak je niet enkel je geliefde gelukkig, je steunt namelijk ook een goed doel. Zo doneren zij een deel van hun onze omzet aan het African Children’s Fund. Een echte win-win situatie dus.

Hieronder kun je de website link terugvinden:

http://www.wishes-from-africa.nl

door kortingscode: Artikelplanet15 toe te passen krijg je ook nog eens 15% korting op jouw eerste bestelling!

Makelaar in Capelle

Gaat u wonen in Capelle en u bent daarvoor opzoek naar een makelaar in Capelle waarbij klantgericht werken voorop staat, dan dient u te zijn bij Stapper Vastgoed. Neemt u Stapper Vastgoed in de hand dan zal ervoor worden gezorgd dat alle werkzaamheden zorgeloos worden uitgevoerd. Schakelt u ons bijvoorbeeld in voor de verkoop van uw woning, dan zullen wij er altijd voor zorgen dat er een zo hoog mogelijke prijs wordt gerealiseerd. Lees verder Makelaar in Capelle

Makelaar in Alkmaar

Gaat u zich vestigen in Alkmaar door middel van het kopen van een woning en u wenst daarbij begeleiding te ontvangen van een makelaar in Alkmaar dan dient u te zijn bij Gerard Vel Makelaardij. Maakt u gebruik van onze diensten als makelaardij dan ontnemen wij u zoveel mogelijk zorgen. Als makelaardij zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat verborgen gebreken tijdig ontdekt worden. Dat milieueisen voor u in de gaten worden gehouden en dat wij de zorg voor het opstellen van het voorlopig koopcontract allemaal voor onze rekening nemen. Lees verder Makelaar in Alkmaar